Day of Week

-utvikler fremtidens lokale mateventyr!

Tenk deg å få tilgang til næringsrik lokal mat i hverdagen, med produkter og råvarer fra lokale produsenter tilpasset dine behov!

Day of Week vil gjøre kortreist mat lett tilgjengelig både til hverdag og fest!

I lokalene til Bølgen bærekraftsenter jobber gründerselskapet Day of Week for å utvikle et nytt matsystem som skal gjøre det attraktivt å produsere og spise lokalprodusert mat og drikke.

Day of Week vil gjøre kortreist mat lett tilgjengelig til både hverdag og fest, med infrastruktur og tjenester hvor lokale varer blir et naturlig og bærekraftig valg.

- Vi samarbeider med dyktige matprodusenter og partnere og involverer kunder i utviklingen av det lokale økosystemet. Det handler om å forstå kunders ønsker og behov, naturens premisser, trender og ernæring. Med denne kunnskapen og samarbeidet utvikler vi en ny modell for lønnsomme og innovative vare- og kundestrømmer, forteller Siv Kristiansen, leder og gründer av Day of Week.

Selskapet har ambisjoner og mål om å utvikle et bærekraftig skalerbart økosystem for kortreist mat som bidrar til lokal verdiskaping og økt livskvalitet – et lokalt mateventyr!

- For å få til endringer som gjør det attraktivt å satse i lokale markeder må det utvikles tjenester som kobler og automatiserer kundereiser og skaper dynamiske verdikjeder. Dette er en sammensatt innovasjonsutfordring som vi nå er i gang med å løse, forteller leder av Day of Week.

"Kortreist mat er det mest bærekraftige vi kan spise"

Lokal matproduksjon er bærekraftig og har flere innovasjonsaspekter, som produktutvikling av ferske og næringsrike råvarer, lønnsomhet i produksjonen og samhandling i logistikk. Her er det mattrygghet med full sporbarhet i korte verdikjeder. Selvforsyning med lokale produkter er fremtiden.

- Overfor forbrukerne er det viktig å markedsføre stolthet og identitet ved bruk av lokale matvarer i regionen, og formidle de gode historier rundt produksjonen og bærekraftaspektet. Det gir en større matopplevelse med nære verdier, mener Siv.

Miljø for teknologi og mat på Agder
- Nå begynner det å ta fart i realisering av konsepter vi har utviklet etter intensiv jobbing med innovasjon i over to år. Verdikonseptet er klart og vi har startet prosessen med å styrke kompetansen og innhente kapital og samarbeidspartnere, inviterer gründeren.

Selskapet ser etter kompetanse og impact-kapital innen teknologi, mat, helse og infrastruktur. Her kan en få være med å bygge et nytt matsystem for lokale markeder. Day of Week ønsker partnere og investorer som har ambisjoner og langsiktig motivasjon, og som kan styrke teamet, åpne dører og bidra til positive synergier.

Hvorfor navnet Day of Week?
- Vi jobber for å få folk til å bruke mer lokalprodusert mat og gode råvarer hver eneste dag, derfor Day of Week, både i privatmarkedet og det lokale kjøkken. Mat produsert lokalt skal være enkelt og lett tilgjengelig i en travel hverdag, med både tilgang på råvarer, oppskrifter og levering.

I dag er det en krevende vei å gå for lokale produsenter for å bli en del av et større etablert matmarked. Det er her vi ønsker å bidra med blant annet å skape de innovasjons arenaene som større bedrifter har, men som de fleste produsenter ikke har økonomi til.

Stor aktivitet på Bølgen bærekraftsenter
I Day of Weeks lokaler på Bølgen bærekraftsenter er det stadig innom samarbeidspartnere, testpanel og studenter ved UiA som bidrar i utviklingen. Day of Week jobber designdrevet i utviklingen av matsystemet. Det betyr involvering av partnere og kunder gjennnom blant annet kreative workshops, arbeidsmøter, markedskartlegginger og paneltester.

- På Bølgen skapes det samarbeidsarenaer for leietakerne, lokalene ligger sentralt til og gjør det lett for nettverket å komme på møter. Bølgen bærekraftsenter er også en ambisiøs satsing i seg selv, med lokaler og innhold som har fokus på mat og bærekraft, sier Siv.

Agder er pilot i satsingen

Day of Week satser på Agder for å utvikle denne regionen som et pilotprosjekt.
- Vi ønsker å bygge et spennende food- & techmiljø med utspring fra Agder. Vi møter produsenter i Agder som har kompetanse og engasjement for maten de produserer. Flere ønsker å samarbeide med Day of Week for å få større markeder og øke lønnsomheten.

Day of Week fikk tilskudd fra Agder fylkeskommune for å lede forprosjektet «Et løft for matregionen Agder» høsten 2021, sammen med lokale produsenter, Norkart, Business Region Kristiansand og Marketing Clinic (Knowit). I 2022 fikk Day of Week også tilskudd fra Innovasjon Norge til markedsavklaring av konseptet og fra Norges Vel til utvikling av tjenester. Siv forteller at partnere investerer betydelig tid i samarbeidet og ambisjonen om å løfte omsetningen av kortreist mat og skape matopplevelser som bidrar til å løfte Agder som en innovativ matregion.

Gladkjøkkenet Vennesla

Ett av markedsprosjektene i innovasjonsprosessen i Day of Week er samarbeidet med Gladkjøkkenet i Vennesla.

Like før jul samlet Gladkjøkkenet, Business Region Kristiansand og Day of Week en rekke lokale matprodusenter til et lokalt kjøkkenkalas for å starte utviklingen av nye lokale menyer.

Sterkt kompetanseteam

Day of Week ble startet i 2020 som en familiebedrift. Idéen til Day of Week ble utviklet av Siv Kristiansen, sammen med barna Lotte K. Løken og Emma K. Løken, og mannen Øystein Chr. Løken. En familie på fire med erfaring fra marked, teknologi, forretningsutvikling, retail og mat, som ønsker å gjøre det lett å lage mat med lokale råvarer, og som engasjerer hele familien til gode matstunder og opplevelser.

I dag består teamet i Day of Week av flere med solid kompetanse innen teknologi, forretningsutvikling, økonomi og ernæring.

- Vår styrke er kunnskap om marked og produktutvikling, teknologi, smart mat, forretningsutvikling og godt samarbeid med dyktige partnere som er motivert for oppgaven og ambisjonen om å produsere og spise mer lokalprodusert mat og drikke, forteller daglig leder i Day of Week.

Bølgen bærekraftsenter ser fram til lett tilgjengelig lokal mat for både husholdninger og lokale kjøkken – hver eneste dag!
Det er bærekraftig det!

Mer om Day of Week:

Kontakt daglig leder: Siv Kristiansen

E-post: hei@dayofweek.no

Tlf: 992 761 92

 

Tekst: Ragna Marie Henden