Gard viser vei til sjøs

Det finns mange spennende bedrifter og karrieremuligheter på Sørlandet dersom du er opptatt av bærekraft. Kjenner du for eksempel Gard?

Gard er verdens største sjøforsikringsselskap, de har hovedkontor i Arendal og de har høyt fokus på både grønn omstilling og menneskelige ressurser. 

Visste du at Gard

  • er involvert i forsikring av ca. 50 % av verdensflåten
  • har 13 kontorer i 10 land
  • globalt har 650 ansatte
  • har hovedkontoret sitt i Arendal med rundt 380 ansatte
  • også har kontor i Bergen og Oslo

 

 

 

Bilde av lasteskip ute til havs i røff sjø.

- Vi som mennesker er avhengige av havet, og nå er havet avhengig av oss,

Live Sydness, bærekraftsansvarlig Gard

Gard sponser vårt arrangement om havets ressurser 5. juni under Miljøuka i Kristiansand, og vi vil gjerne høre hva som er motivasjonen til å støtte dette arrangementet.

 

- Havet er fundamentet for det vi i Gard driver med. Forskning viser dessverre at det ikke står så bra til med havet, og havet er essensielt i utfordringene verden står overfor, sier Sydness.

Vi er svært glade for at Gard er med og støtter kunnskapsdeling gjennom arrangementet «Blå skog og havets ressurser» arrangert av GRID Arendal i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norsk nettverk for blå skog, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter.

Vi har slått av en prat med Live Sydness som er bærekraftsansvarlig hos Gard. Hun har vært ansatt i stillingen i 5 år og jobber for å sikre at bærekraft skal være integrert i alt bedriften gjør.

 

Vi spurte Live om hvordan bedriften jobber med grønn omstilling og sosial bærekraft.

Live Sydness er bærekraftsansvarlig i Gard

- Gard er langt fremme når det gjelder bærekraft og har integrert bærekraft i vår selskapsstrategi. Vi måler nå verdiskapingen vår både i finansielle tall, miljøpåvirkning og i menneskelig kapital. På miljøsiden betyr det bl.a. å bidra til overgang til fornybar energi, og i det sosiale perspektivet jobber vi med mangfold og likestilling. Et annet veldig viktig punkt for oss er opplæring for å gjøre arbeidshverdagen så trygg som mulig for de ansatte til sjøs.

Gard er et forsikringsselskap, så vi er litt nysgjerrige på hvilket perspektiv selskapet har i sin tilnærming til både grønn omstilling og sosial bærekraft. Sydness blir ivrig:

- For det første ser vi ikke på bærekraft som et compliance-tiltak. Dette er noe vi gjør fordi det er riktig - og vi ligger også et godt stykke foran sjøforsikringsbransjen, poengterer Live og fortsetter:

 

- Rent praktisk har bærekraftsavdelingen, som består av tre fageksperter, ansvar for å gjennomføre en vesentlighetsanalyse og basert på dette utforme forslag til strategi. Vesentlighetsanalysen er gjennomført som en dobbelt vesentlighets-analyse, noe som betyr at vi vurderer både vår effekt på verden og verdens påvirkning på oss.

Dobbel vesentlighet

Dobbelt vesentlighet betyr at selskapet vurderer påvirkning de har på samfunnet og interessenter, og at man også vurderer hvordan endringer i samfunnet og interessentenes forventninger vil påvirke selskapets verdiskapning.

Som bedrift må du vurdere effekt og påvirkninger i hele verdikjeden, altså også hensynta klimagassutslipp som ikke kommer direkte fra selskapet selv, men gjennom leverandører og andres aktiviteter. 

- Det har vært viktig for Gard å jobbe med egne tiltak for kontorene og forsikringsaktiviteten, men det er jo i vår forsikringsportefølje og i samarbeid med forsikringskundene at vi virkelig kan få stor effekt.

 

Og det er nettopp det Gard gjør i sitt bærekraftsarbeid. De samarbeider med kundene sine. 

 

For å nå selskapets målsettinger stiller Gard krav til kundene, og forsikringsselskapet samarbeider om omstillingsprosesser og kompetanseheving.

 

- Selskapet vedtar overordnede mål, og disse målene gjelder alle nivåer og alle avdelinger: Det er lederne og de ansatte som har ansvar for å implementere tiltak og aktiviteter. Det er viktig: Hos oss jobber alle med bærekraft.

 

Alt arbeidet hos Gard måles og rapporteres, og fra 2022 er finansielle, miljømessige og sosiale verdier samlet i en integrert årsrapport.

 

 

- Som verdens største sjøforsikringsselskap er vårt hovedfokus på å forebygge og håndtere ulykker til sjøs. Her har vi sett at vi spiller en veldig viktig rolle.

 

Vi sitter på data og kunnskap og kan dele erfaringer fra ulike hendelser. Kompetanse innen beregning av risiko er essensen i et forsikringsselskap, og dette kan vi bruke for å påvirke -vi forstår kundens risiko og utfordringer.

 

For eksempel når et skip går over til hydrogen eller ammoniak: Dette vil bety behov for ny kunnskap, nye sikkerhetsrutiner og det innebærer ny risiko for de ansatte ombord.

I tillegg til å samarbeide tett med kundene om grønn omstilling, er Gard også med å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter.

Det er forsikringskundene som drar nytte av utviklingsarbeidet som Gard er med på, men så er også Gard eid av de største skipsrederne. Sydness forteller at det er stor enighet blant eierne: Gard skal være pådriver i det grønne skiftet. Gard er også med i ulike fora og er en viktig aktør i UN Global Compacts havplattform, et fora som ser på bærekraftige forretningsmuligheter i de maritime næringene.

- I tillegg til å støtte gode prosjekter for vern av havet, har vi også en policy på at vi kan ta risiko for aktører som jobber med å omstille i det grønne skiftet. Alle må ha forsikring, og for de som tester ut nye drivstoff, kan det være krevende, forklarer Sydness.

Og Gard er gode på å bidra. For eksempel støtter og forsikrer de flåten til prosjektet Ocean Clean-Up som har som mål å redusere plast i Stillehavet med 50 % innen 2025 .

 

De bidrar til forskning og er med og tar risiko på flere prosjekter som for eksempel på alternative drivstoff og autonome skip. På grunn av den tydelige strategien som er forankret fra eiere og gjennom hele organisasjonen kan de ta risiko på slike prosjekter.

 

Gard ønsker å ta en posisjon i det grønne skiftet.

 

-Og bærekraft handler ikke bare om risiko. For oss handler det også om å se på de forretningsmulighetene som oppstår når hele verden skal over til fornybart og miljøvennlig.