Jan Urke

-Jeg har hatt en fantastisk tid på Bølgen bærekraftsenter

Arrangementsansvarlig Jan Urke har vært en alltid smilende og viktig person for samarbeid og utvikling av Bølgen bærekraftsenter det siste året. Etter 1 år her takker han nå dessverre for seg og reiser tilbake til Tyskland hvor han har vokst opp.

- Jeg har hatt en fantastisk tid på Bølgen bærekraftsenter og lært mye om bærekraft og miljøvern. Det har vært spennende å være en del av et team som er så dedikert til å gjøre en positiv forskjell i lokalsamfunnet og inspirere andre til å bli mer bevisste på sin egen rolle i å ta vare på planeten vår. Jeg vil savne kollegaene mine og arbeidet her, men jeg ser også frem til å ta med meg alt jeg har lært videre til fremtidige utfordringer og muligheter, sier Jan Urke i et intervju før han reiser i midten av mars.

 

Vi søker nå etter ny arrangementsansvarlig.

 

 

 

Hva synes du har vært interessant med jobben?

Som arrangementsansvarlig på Bølgen bærekraftsenter (BB) har jeg hatt muligheten til å jobbe med ulike organisasjoner og personer som jobber mot felles bærekraftsmål. Det har vært veldig interessant å se hvordan ulike initiativer bidrar til å fremme en bærekraftig fremtid. En av de tingene som har gjort jobben så interessant er muligheten til å bidra til utviklingen av senteret og samtidig bidra til hele Agderregionen. Det å arrangere bærekraftige og miljøvennlige aktiviteter og arrangementer har gitt meg en følelse av å være del av en større bevegelse mot en mer bærekraftig fremtid.

Hvordan mener du BB kan bidra til å nå klima- og miljømål i Kristiansandsregionen?

BB spiller en viktig rolle i å fremme bærekraftige løsninger og bidra til å nå klima- og miljømålene i Kristiansands- og Agderregionen. Ved å samarbeide med ulike organisasjoner, bedrifter og offentlige institusjoner bidrar BB til å øke bevisstheten rundt bærekraftig utvikling og inspirere til handling. Gjennom ulike arrangementer og prosjekter bidrar BB også til å skape nettverk og samarbeid (bærekraftsmål 17) som kan føre til nye bærekraftige løsninger.

Hva tenker du tilbake på som viktige arrangement som bidrar til dette?

Det er flere arrangementer som har vært viktige for å bidra til bærekraftig utvikling. Blant annet har vi arrangert en rekke konferanser og workshops som har bidratt til å øke kunnskapen rundt bærekraft. Vi har også gjennomført flere prosjekter som har resultert i konkrete bærekraftige løsninger. Men det største arrangementet vi har hatt så langt var Zerokonferansen, som vi arrangerte som en del av vår rolle som HUB i Sør-Norge. Konferansen hadde fokus på energiløsninger langs sørlandskysten, og samlet mange forskjellige bedrifter og foredragsholdere for å diskutere hvordan vi kan bidra til å redusere klimagassutslippene og nå klima- og miljømålene i regionen.

Hvordan har du likt å jobbe her?

Det har vært en fantastisk tid på Bølgen bærekraftsenter og jeg har lært utrolig mye om bærekraftig utvikling. Jeg vil også nevne at jeg har hatt gleden av å jobbe under ledelse av daglig leder Solveig Nilsen som har vært en utrolig snill, givende og inspirerende ildsjel for temaet bærekraft. Hun bidrar hver dag til å skape en positiv og støttende arbeidskultur som har gjort jobben min både givende og lærerik. Jeg vil takke henne og resten av teamet på Bølgen bærekraftsenter for en fantastisk arbeidserfaring og et flott arbeidsmiljø.

Hva tenker du om fremtiden for Bølgen bærekraftsenter?

Jeg tror Bølgen bærekraftsenter har en lys fremtid foran seg. Det er et stadig økende fokus på bærekraft og BB spiller en viktig rolle for å fremme bærekraftige løsninger. Jeg tror det vil være behov for BB og lignende organisasjoner i årene som kommer, og jeg er sikker på at BB vil fortsette å være en viktig aktør for å fremme bærekraftig utvikling.

Har du tips og råd til ny arrangementsansvarlig?

Ja, mitt råd til en ny arrangementsansvarlig vil være å være åpen for nye ideer og samarbeid, og å alltid ha bærekraft i tankene når en utvikler og planlegger arrangementer. Det er også viktig å ha god kommunikasjon med samarbeidspartnere og å være fleksibel når det oppstår uforutsette utfordringer. Det er også nyttig å ha kunnskap om og interesse for bærekraftig utvikling, og å holde seg oppdatert på nye trender og løsninger innen feltet.

Hva skal du jobbe med i Tyskland – og hvorfor reiser du tilbake?

Jeg har fått tilbud om å jobbe i en organisasjon som fokuserer på e-læring der jeg får muligheten til å utvikle et bærekraftsfelt. Jeg har bestemt meg for å takke ja til denne muligheten på grunn av personlige omstendigheter, og derfor må jeg dessverre slutte i min nåværende stilling her. Selv om jeg ser frem til nye utfordringer og muligheter, vil jeg alltid huske min tid her med stor takknemlighet og verdsette erfaringene og læringen jeg har fått.

- Vi takker Jan for en fantastisk innsats og uvurderlig bidrag til utviklingen av arrangementer og senteret, og ønsker ham lykke til videre, sier daglig leder Solveig Nilsen.

Tekst: Ragna Marie Henden