Ombruks-HUB Sørlandet etablert av Bølgen bærekraftsenter!

Ombruks-HUB Sørlandet er nå etablert og leverer tjenester som demontering, frakt, lagring og distribusjon av kontormøbler og inventar i Agderregionen.

-Vi tilbyr også reparasjoner og rehabilitering, vedlikehold, ombrukskartlegging, rådgivning og klimaregnskap til virksomheter som ønsker å bli mer sirkulære, forteller konstituert daglig leder Grete Lill Ausland Homme.

Kartlegger kontormøbler på fylkeshuset

- Vårt første store oppdrag er kartlegging av alt av kontormøbler og løst inventar på Fylkeshuset. Det er et pilotprosjekt der alt legges inn digitalt i verktøyet Loopfront, som så videre brukes av interiørarkitekt til å lage møbleringsplan for det nye Fylkeshuset. Her skal møblene vurderes for gjenbruk, eventuelle reparasjoner og behandling for videre bruk, forteller Homme, som nettopp har levert en omfattende kartleggingsjobb for Agder fylkeskommune.

140.000 tonn kontormøbler kastes årlig i Norge

Det er mange som flytter kontorer og kaster eller vil bli kvitt gamle møbler før de flytter i nye lokaler. I dag kastes det 140.000 tonn kontormøbler i året i Norge. En fjerdedel er i god stand, men en større andel kan med små reparasjoner også kunne gjenbrukes. Altså er dette et segment med stort potensiale for både økonomiske og miljømessige besparelser.

Daglig leder Ombruks-HUB Grete Lill Ausland Homme.

Alle kontormøblene måles før de registreres digitalt i kartleggingsverktøyet Loopfront.

Daglig leder Ombruks-HUB Sørlandet, Grete Lill Ausland Homme.

Samfunnsplanlegger og engasjert i ombruk

Grete Lill er selv utdannet samfunnsplanlegger, og tar nå en master med spesialisering innen by- og regionalutvikling med fokus på bærekraft. Hun er engasjert i ombruk og sirkulære løsninger, og mener vi må ta grep nå så vi kan etterlate kloden brukbar også for våre etterkommere. Ombruk har en reell effekt for å redusere forbruket. Det er i dag store kvanta av kontormøbler og inventar som lett kastes, og vi står igjen med enorme mengder avfall. Attpåtil bruker vi mer av det stadig mer dyrebare ressursgrunnlaget for å produsere nye møbler. Dette må vi gjøre noe med!

Hva er en Ombruks-HUB?

I Ombruks-HUB Sørlandet tilbys flere tjenester for ombruk av kontormøbler og inventar. Vi skal være motoren i midten og koordinere håndteringen av mengden kontormøbler som i dag vanligvis kastes.

Tjenestene vi tilbyr er:
1) Ombrukskartlegging
2) Klimaregnskap
3) Lagring og mellomlagring
4) Demontering
5) Frakt
6) Salg og distribusjon

Verkstedtjenester for reparasjon

Vi jobber også med å få på plass verkstedtjenester for reparasjon som en arbeidsinkluderende tjeneste i regionen, i tillegg til å kjøpe tjenester fra eksisterende bedrifter, forteller Grete Lill. Her jobbes det også med å utvikle tilleggselementer i utdanningstilbudet med opplæring i bærekraft og sirkulær økonomi som et konkurransefortrinn for de som deltar.

Mange gode samarbeidspartnere

- Ombruks-HUB Sørlandet AS er i dag 100 prosent eid av Bølgen bærekraftsenter AS, men vi ønsker nye eiere velkommen inn! Vi har en rekke samarbeidspartnere som er og har vært viktige for satsingen vår, og vi vil gjerne ha flere med på laget, forteller daglig leder.

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Agder
  • Agder fylkeskommune
  • Franzefoss gjenvinning
  • Rådgivende ingeniører Dagfin Skaar AS
  • Næringsmegleren
  • Henriksens snekkeri
  • Alma Eik
  • Always Cargo
  • Lysdesigner Heidi Sivesind

Kontakt!

Målgruppen for Ombruks-HUB Sørlandet er hele Agder. – Ta gjerne kontakt med meg for spørsmål, oppdrag og tjenester. Vi kommer gjerne på besøk til din bedrift for å fortelle mer om hva vi gjør. Vi jobber nå med å finne egnede lagerlokaler og utvikle en digital salgskanal for salg av brukte kontormøbler og inventar. Ta gjerne også kontakt om du har ideer og innspill her, inviterer daglig leder i Ombruks-HUB Sørlandet.

Kontaktinformasjon:
Daglig leder Grete Lill Ausland Homme
Mobil: 975 14 977
E-post: gretelill@bolgenbks.no

 

 

Tekst: Ragna Marie Henden