Nå er det en uke siden Zerokonferansen Sørlandet HUB gikk av stabelen. Bølgen bærekraftsenter ble fylt til randen av bedriftsledere, gründere, innovatører, virkemiddelapparat, investorer, forskere og studenter -akkurat slik som vi drømte om.

Hele 40 personer bidro med kunnskapsdeling og inspirasjon fra scenen denne dagen, og konferansen gjenspeiler situasjonen i fornybar-bransjen: Nå går det fort, og det er bare å henge med så godt man kan!

Battery Coast -ladet og klar

Vi skal elektrifisere og vi skal bruke ren energi: Vi trenger batterier hvis vi skal få til et energiskifte. Helene Fladmark fra EYDE forteller at behovet er enormt, konkurransen fra Asia og USA øker på og samarbeid med EU er avgjørende.

 Morrow rekrutterer i voldsom fart og HR-manager Siri Vimme Ribe fremhevet behovet for et mangfold av kompetanse. 

Vianode snakket om viktigheten av å produsere innsatsfaktorer så rent og klimavennlig som mulig. Her trengs det både utdanning og forskning, og både Fagskolen i Agder og UiA jobber tett med næringslivet.

På konferansen hørte vi om utdanningsmuligheter fra Marie Søraker-Sonesen, Fagleder ved Fagskolen i Agder. Johannes Landesfeind, Associate Professor at UiA Battery Coast presenterte studiemuligheter og pågående forskning ved UiA. 

Bridget Deveney fra Vianode foran bærekraftsmålene

Det blåser friskt på Sørlandet

Fremtidens havvind med Rune Klausen har virkelig satt Sørlandet på fornybar-kartet. Ved å samle havvind-aktørene har man tiltrukket seg oppmerksomhet og fått bedrifter til å etablere seg i Sør.

1.desember lanserte også næringsministeren en satsing for å styrke eksport av havvind og norske havvind-bedrifters tilgang på internasjonale prosjekter. Dette er gode nyheter for Sørlandet, for Øystein Sunde Pedersen og GOT i Mandal, Rune Reinertsen og Origo Solutions -og alle som satser friskt innen teknologi og havvind på Sørlandet.

Rune Klausen foran publikum

Her blir forskningen fra bl.a. Zhiyu Jiang, førsteamanuesis ved institutt for Ingeniørfag UiA og Ellen Nordgård-Hansen, seniorforsker NORCE avgjørende for at vi skal bygge ut skånsomt og med riktige materialer og ressurser. 

Sørlandet bader i sol

Torgeir Ulset fra REC Solar skisserte opp potensialet for solenergi. Solkraft er en viktig energikilde, og den kan også være med å demokratisere tilgangen på energi for både husholdninger og næringsliv.

Sørlandssolen skinner ikke bare på taket: BTG utvider med satsing på solparker og Inseanergy bygger flytende solanlegg.

Har du et egnet areal for solceller, bør du få med deg mulighetene for investeringstilskudd i energitilskuddsordningen -men pass på: Søknadsfristen her er allerede 11.desember!

Det bygges for lite sol, og på Sørlandet har vi gode vilkår: Ikke for varmt og ikke for kaldt -og gode muligheter for effektiv produksjon. Vil du ikke bygge selv, har Entelios Nordic og Pareto etablert et gigantisk solenergifond for rask og effektiv storskala utbygging. Verdt å sjekke ut hvis du sitter med litt eiendom!

Forsknings- og utviklingsprosjektene fra NORCE og UiA skaper verdier for bransjen: Drone-overvåkning, økt solcelleeffekt, energilagring, energistyring og gjenbruk er stikkord vi sitter igjen med etter konferansen!

Rune Strandberg, førsteamanuensis ingeniørfag UiA og seniorforsker Ulrik Thisted, NORCE viste frem siste funn og veien videre i forkning og utvikling.

Hydrogen med ny kraft

Tanja Erichsen leder Sørlandets nye Hydrogen-nettverk, og hun åpnet med å si at fornybar-energi nå er en skulder-til-skulder aksjon. Ulike løsninger dekker ulike behov, og hydrogen passer utmerket for tungtransport og skip og de lange reisene -og hvem i industrien kan bruke hydrogen?

Hydrogen vokser på Sørlandet: Greenstat og Everfuel med storstilt utbygging på Lumber, H2House i Grimstad bygger kompetanse. Også her fikk vi smakebiter fra forskningen som foregår hos NORCE og UiA presentert av mangeårig hydrogenpådriver og professor ved institutt for ingeniørvitenskap UiA Hugh Middleton og seniorforsker Ulrik Thisted fra NORCE.

Flere på konferansen ga tilbakemelding om at det var fint med et møtested på tvers av de ulike energi-retningene. Da passer det utmerket at du nå kan bli med på energi-pub! Arrangementet er åpent for alle som har en rolle eller er nysgjerrig på mulighetene innen fornybar energi, så hold av siste torsdag i måneden fra 19-21 til en tur innom Skybar på Caledonien, Kristiansand.

Sørlandets grønne vekstpotensiale

Vinnerne av årets grønne forretningsidé Norsjór fikk tilhørerne våken med teknologi for hav-vennlig skrogvask (biofouling removal).

Vi trenger støttespillere og aktører som kan være med og finansiere det grønne skiftet. Nå etableres NHO Scale-Up, et nytt etablerersenter er i støpeskjeen og fylkets næringsselskap fyller opp investeringskontoen og ser etter gode investeringsobjekter.

Både Innovasjon Norge og Innoventus Sør er tydelige på at bærekraft er en bærebjelke, ikke et appendix. Og de private investorene investerer også grønt – målet er både økonomisk avkastning og impact. Har du teknologi og løsninger som kan endre en bransje, ta vare på naturen og skape verdier for eierne?

Skagerak Capital

Arendals Fossekompani

Oxidane 

Glastad

Lumber Teknopark

Agder næringsselskap

NHO Agder

Innoventus Sør

Innovasjon Norge Agder

 

I sofapraten utfordret Kim Øvland deltakerne på hvordan vi kan nå Sørlandets fulle potensiale. Høyere ambisjoner, incentiver og sterke politikere som drar etableringer til landsdelen ble etterlyst.

Kompetanse og samarbeid løftes frem som nøkkelen til suksess. Rammebetingelser er også viktig, og etter å ha hørt på de ulike innlederne kan det virke som reguleringer og politikk henger etter: Nå er det næringslivet som drar det grønne skiftet.

 

Fornybart = fremtidshåp

Det er oppløftende å se at næringslivet setter fart for å bygge fornybar-Norge. Under konferansen var fokus også på å bygge de nye løsningene så miljøvennlige som mulig. I sterk konkurranse blir det et viktig norsk fortrinn: å levere de reneste og mest bærekraftige løsningene.

Sørlandet og Norge har mye å spille på: Geografisk beliggenhet, maritim og offshore kompetanse, innovativ industri, høyt utdanningsnivå, stabilt politisk styre, stor åpenhet og tradisjon for samarbeid. Sørlandet har stor tetthet av gründere og har en sterk og innovativ industri. Teft for business kombinert med forståelsen av de enorme omleggingene som skal til for å kutte klimagassutslipp, vil komme godt med fremover.

 

Sørlandet har mer å by på enn fønvind, svaberg, skjærgård og bokvalitet. Her finner du nemlig teknologi- og kompetansebedrifter på hvert nes og hver bukt langs hele kysten.

Drømmer du om en karriere innen teknologi og fornybar energi, bør du sjekke ut mulighetene på Sørlandet nå!

Lyst å lage arrangementer sammen med oss?

Har du et tema du synes vi bør se på?

Trenger du kontorplass, prosjektkontor eller møtelokaler?